All In Your Name

Written And Composed by Barry Gibb and Michael Jackson


Now I got a mission, the story unfolds
What the wise men have told you is already known
That a woman and a man should go by the plan
And we find out how high we can fly

There's just one religion, one family of love
We suffer the children as God cries above
And the giving, not to take, with hearts open wide
And it looks like we fall (Da-da-da)
And it burns like a flame (Da-da-da)
Any ground that I claim

So what is my life if I don't believe There is someone to watch me
Follow my dreams, take all my chances
Like those who dare
And what of our world, what does it become
When the damage is done
And you held out, you said no, you stand up

Only God knows
That it's all in the game
It's all in your name
Carry me to the gates of paradise, they're the same
It's all in your name

Look to Heaven, an angel of peace
To love and protect us through all of our tears
And the gateway to peace, it stands open wide
And it looks like we fall (Da-da-da)
And it burns like a flamme (Da-da-da)
Any ground that I claim

So what is my life if I don't believe
There is someone to watch me
Follow my dreams, take all my chances
Like those who dare
And where is the peace we're searching for
Under the shadows of war
Can we hold out, and stand up, and say no

Only God knows
That it's all in the game
(All in the game)
It's all in your name
(Oh yeah)
Follow me to the gates of paradise, they're the same
It's all in your name

People watch how you're there
Just love you and understand you
People relying on an interest switch
Will they all know?
It's over
Then we'll all know
It's over
See? That it's done?
And it's all in your name

It's all in the game
It's all in your name
Follow me through the gates of paradise
They're the same
(Yeah yeah, yeah yeah)
It's all in the game
It's all in your name
Follow me through the gates of paradise,
They're the same
They're the same
(yeah yeah)

It's all in the game
It's all in your name
Follow me through the gates of paradise
They're the same

It's all in your name

Teraz mam misję, historia zaczyna sie
Co powiedział ci czarnoksiężnik jest już znane
Że, kobieta i mężczyzna powinni iść według planu
I dowiemy się jak wysoko możemy się wzbić

Jest tylko jedna religia, jedna rodzina miłości
Cierpimy za dziećmi jak Bóg płacze na górze
I dawanie, nie branie, z szeroko otwartymi sercami
I to wygląda jak byśmy spadali (Da-da-da)
I to pali się jak płomień (Da-da-da)
Każdy kawałek ziemi, który utrzymuje

Więc czym jest moje życie, jeśli nie wierzę
Że jest ktoś kto mnie obserwuje
Idę za moimi marzeniami, wykorzystuje każdą szansę
Tak jak Ci, którzy sie ośmielili
I co z naszym światem, czym on się staje
Gdy zniszczenia zostały dokonane
I wytrzymałeś, powiedziałeś nie, i stanąłeś

Tylko Bóg wie
Że, to wszystko jest w tej grze
To wszystko w twoim imieniu
Nieś mnie do bram raju, są takie same
To wszystko jest w twoim imieniu

Spójrz w Niebo, anioł pokoju
Jest by nas kochać i chronić przez nasze łzy
A droga do pokoju, jest szeroko otwarta
I to wygląda jak byśmy spadali (Da-da-da)
I to pali się jak płomień (Da-da-da)
Każdy kawałek ziemi, który utrzymuje

Więc czym jest moje życie, jeśli nie wierzę
Że jest ktoś kto mnie obserwuje
Idę za moimi marzeniami, wykorzystuje każdą szansę
Tak jak Ci, którzy sie ośmielili
I gdzie jest pokój, którego szukamy
Pod cieniami wojny
Czy możemy wytrzymać, i stanąć, i powiedzieć nie

Tylko Bóg wie
Że, to wszystko jest w tej grze
(Wszystko jest w tej grze )
To wszystko jest w twoim imieniu
(Oh yeah)
Chodź ze mną do bram raju, są takie same
To wszystko jest w twoim imieniu

Ludzie czuwają tam nad tobą
Po prostu kochają i rozumieją cie
Ludzie polegają na przełączniku interesu
Czy wszyscy wiedzą?
To koniec
Wtedy my będziemy wiedzieć
To koniec
Widzisz? Że, to już koniec?
I to wszystko w twoim imieniu  

To wszystko jest w tej grze
To wszystko w twoim imieniu 
Chodź ze mną przez bramy raju
Są takie same
(Tak, tak, tak, tak)
To wszystko jest w tej grze
To wszystko w twoim imieniu 
Chodź ze mną przez bramy raju,
Są takie same
Są takie same 
(Tak tak)

To wszystko jest w tej grze
To wszystko w twoim imieniu 
Chodź ze mną przez bramy raju
Są takie same

To wszystko w twoim imieniu 

Tłumaczenie: Mike