Will You Be There / Czy będziesz przy mnie

Written And Composed by Michael Jackson


Troszke info o piosence:
tekst był zawarty w ksiązce z poezją Michaela i refleksjami, Dancing The Dream, opubikowaną w 1992 roku.

Zawiera ona w tle wokal Andraea Croucha Singersa, i intro 67 sekundowe z 9 Symfonii Beethovena, graną przez Orkiestrę Clevelanda - nie była ona uwzględniona w napisach. Wniesiono pozew na $7 milionów za prawa autorskie - w grudniu 1992, i na wszystkich kopiach Dangerous musiała być wniesiona poprawka z wpisem Ludwig Van Beethoven i the Cleveland Orchestra przy Will You Be There.
Źródło: MJTunes
(Angel's Intro)
(Piano Intro)

Hold me
Like the river Jordan
And I will then say to thee
You are my friend

Carry me
Like you are my brother
Love me like a mother
Will you be there?

When weary
Tell me will you hold me
When wrong, will you mold me
When lost will you find me?

But they told me
A man should be faithful
And walk when not able
And fight to the end
But I'm only human

Everyone's taking control of me
Seems that the world's
Got a role for me
I'm so confused
Will you show to me
You'll be there for me
And care enough to bear me

(Hold me)
(Lay your head lowly)
(Softly then boldly)
(Carry me there)

(Hold me)
(Love me and feed me)
(Kiss me and free me)
(I will feel blessed)

(Carry)
(Carry me boldly)
(Lift me up slowly)
(Carry me there)

(Save me)
(Heal me and bathe me)
(Softly you say to me)
(I will be there)

(Lift me)
(Lift me up slowly)
(Carry me boldly)
(Show me you care)

(Hold me)
(Lay your head lowly)
(Softly then boldly)
(Carry me there)

(Need me)
(Love me and feed me)
(Kiss me and free me)
(I will feel blessed)

In our darkest hour
In my deepest despair
Will you still care?
Will you be there?
In my trials
And my tribulations
Through our doubts
And frustrations
In my violence
In my turbulence
Through my fear
And my confessions
In my anguish and my pain
Through my joy and my sorrow
In the promise of
Another tomorrow
I'll never let you part
For you're always in my heart.

(Intro Aiołów)
(Intro Pianina)

Przytul mnie
Jak rzeka Jordan
I wtedy powiem im
Jesteś moim przyjacielem

Trzymaj mnie
Jakbyś był moim bratem
Kochaj mnie jak matka
Czy będziesz przy mnie?

Zmęczony
Powiedz czy będziesz mnie tulił?
Kiedy zejdę na złą drogę, czy mnie zganisz?
Kiedy się zgubię, czy będziesz mnie szukał?

Ale powiedzieli mi
Człowiek powinien być wierny
I iść, kiedy nie jest w stanie
I walczyć do końca
Ale jestem tylko człowiekiem

Wszyscy przejmują nade mną kontrolę
Wygląda na to że świat
Ma rolę dla mnie
Jestem tak zdezorientowany
Czy mi pokażesz?
Będziesz tam dla mnie
I martwił się wystarczająco by mnie nieść

Przytul mnie (Pokaż mi)
Połóż nisko głowę (Nisko)
Delikatnie, potem śmiało (Yeah-ah)
Zanieś mnie tam (Jestem tylko człowiekiem)

Prowadź mnie (Przytul mnie)
Kochaj mnie i karm (Yeah Yeah Yeah)
Całuj mnie i uwolń (Yeah-ah)
Zanieś mnie tam

Nieś (Nieś)
Nieś mnie śmiało (Nie-eś)
Unieś mnie powoli (Yeah-ah)
Zanieś mnie tam (Jestem tylko człowiekiem)

Uratuj mnie (Uratuj mnie)
(Unieś mnie, unieś mnie)
Łagodnie mów do mnie
Będę przy tobie (Będę przy tobie)

Unieś mnie
Unieś mnie powoli
Trzymaj mnie śmiało (Yeah-ah)
Pokaż, że się troszczysz (Troszczysz)

Przytul mnie (Whow)
Połóż nisko głowę
Delikatnie potem śmiało (Yeah-ah)
Zanieś mnie tam

Potrzebuj mnie (Whooh)
Kochaj mnie i karm
Całuj mnie i uwolnij (unieś mnie czasem)
Poczuję się błogosławiony (yeah-ah)

W naszej najciemniejszej godzinie
W mojej najgłębszej desperacji
Czy będziesz się nadal troszczyć?
Czy będziesz przy mnie?
W moich próbach
i w moich udrękach
Poprzez nasze zwątpienia
I frustracje
W mojej przemocy
I turbulencji
Poprzez mój strach
I moje wyznania
W moim cierpieniu i bólu
Poprzez moją radość i mój smutek
W obietnicy
innego jutra
Nigdy nie pozwolę ci odejść
Zawsze będziesz w moim sercu