Can't Let Her Get Away / Nie mogę pozwolić jej odejść

Written And Composed by Michael Jackson And Teddy Riley


Troszkę info o piosence:
Zwarta jest w filmie, 'The Meteor Man' (1993).
Źródło: MJTunes
I thought she had to have it
Since the first time she came
Who knows the situation
Mysteries remain
And now I wonder why
I breakdown when I cry
Is it something I said
Or is it just a lie
(Is it just a lie)

I try so hard to love you
Some things take
Time and shame
I think the whole world
Of you
Your thoughts of me remain
I'll play the fool for you
I'll change the rules for you
Just say it and I'll do
Just make this thing
Come true
(Make this dream come true)

If I let her get away
Though I'm begging
On my knees
I'll be crying everyday
Knowing the girl
That got away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I tried to mastermind it
By saying let it be
But everytime I did it
The hurt came back at me
I told you that I need you
A thousand times and why
I played the fool for you
And still you said goodbye
(Still you said goodbye)

If I let her get away
Then the world will
Have to see
A fool who lives alone
And the fool who
Set you free

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

Can't let go
Can't let go

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

Can't let go
Can't let go
I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let
I can't let
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let
I can't let
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let
I can't let
I can't let
I can't let her get away

Can't let go
Can't let go

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

I can't let
I can't let her get away
I can't let
I can't let her get away

Myślałem, że ona musiała to mieć
Od pierwszego razu gdy przyszła
Kto zna sytuację
Tajemniczo pozostając
I teraz zastanawiam się czemu
Załamałem się gdy płakałem
Czy to jest coś co powiedziałem
Czy jest to po prostu kłamstwo
(czy to po prostu kłamstwo)

Próbowałem tak bardzo kochać cię
Pewne rzeczy wzięły
Czas i wstyd
Mysle, że cały świat
Twój
Twoje myśli o mnie pozostawiłaś
Będę udawać głupka dla ciebie
Zmienię reguły dla ciebie
Tylko powiedz to i zrobię to
Tylko spraw aby
Spełniło się
(Spraw aby ten sen się spełnił)

Jeśli pozwolę jej odejść
Jednak błagam
Na kolanach
Będę płakać każdego dnia
Wiedząc, ze dziewczyna
Tak odeszła

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejśćy
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Próbowałem planować to
Po przez mówienie, nich tak będzie
Ale za kazdym razem gdy to zrobiłem
Rana wracała na mnie
Powiedziałem, że potrzebuje cię
Tysiące razy i czemu
Grałem głupa dla ciebie
I nadal mówiłaś żegnaj
(Nadal mówiłaś żegnaj)

Jesli pozwolę jej odejść
Wtedy świat będzie
Musiał zobaczyć
Głupka, który żyje samotnie
I głupka,który
Uwolnił cię

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić iść
Nie mogę pozwolić iśćo

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić iść
Nie mogę pozwolić iść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić iść
Nie mogę pozwolić iść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść
Nie mogę pozwolić
Nie mogę pozwolić jej odejść

Tłuaczenie: Mike