Opis

Earth Song
"Pamiętam, kiedy pisałem Earth Song byłem w hotelu w Austria. I czułem duży ból i duże cierpienie z powodu stanu Planty Ziemi. I dla mnie, uhm, to jest "Pieśń Ziemi", ponieważ, uważam, że natura ciągle próbuje tak mocno rekompensować ludziom niegospodarność ziemi. I z tym zawirowaniem ekologicznym, które się dzieje, i ma rany, i jest to też o pewnych radościach planety. Ale to moja szansa, aby dość dobrze dać ludziom, usłyszeć głos planety. I to jest "Earth Song". I to mnie zainspirowało. I to po prostu nagle wpadło mi w ucho, gdy byłem w... na trasie w Austrii."